ตำบลหัวรอ สืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมของดีประเพณีกวนข้าวทิพย์ ตำบลหัวรอ โดย เทศบาลตำบลหัวรอร่วมกับวัดตาปะขาวหายและพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวรอ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและฟื้นฟูประเพณีการกวนข้าวทิพย์ซึ่งถือเป็นการรื้อฟื้นประเพณีโบราณที่สูญหายไปนานกว่า 70 ปี  ซึ่งการกวนข้าวทิพย์เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ชาวบ้านตำบลหัวรอ ปฎิบัติสืบต่อกันมายาวนาน โดยที่เป็นสีสันของงานในปีนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้แต่งกายเป็นพระอินทร์เปิดงานและร่วมกวนข้าวทิพย์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวรอด้วย

ภายในงาน มีกิจกรรมสืบสานดนตรีมังคละที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมนางรำกว่า 100 ชีวิตรำประกอบถวายแด่องค์เทพตาประขาวหาย เทวดา ฟ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  การออกร้านผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลหัวรอ เช่น พระพุทธชินราช ผลิตภัณฑ์สบู่น้ำยาอเนกประสงค์ เครื่องปั้นดินเผ่าเตาไห นำมันเหลือง ดอกไม้การบูร สินค้าทางการเกษตรทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ประเพณีกวนข้าวทิพย์ปีนี้ทางเทศบาลตำบลหัวรอ ร่วมกับวัดตาปะขาวหาย และพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวรอ  ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์เพื่อนำไปทำบุญในวันวิสาขบูชาอีกด้วย โดยข้าวทิพย์เป็นอาหารสมัยพุทธกาล หมายถึง อาหารอันโอชะ ที่มีเครื่องปรุงถึง 108 ชนิด (หากทำแบบโบราณ) แต่โดยหลักๆ มี 9 อย่าง คือ น้ำนมข้าว เนย น้ำอ้อย น้ำผึ้ง น้ำตาล นมข้น ถั่ว งา และข้าวเม่า ซึ่งการ กวนแต่ละครั้งจะต้องประกอบพิธีกรรมหลายอย่าง เช่น ต้องใช้สาวพรหมจารีย์กวน ฟืนที่ใช้ต้องเป็นไม้ชัยพฤกษ์ หรือไม้พุทรา เท่านั้น ส่วนไฟจะต้องเกิดจากแดดผ่านแว่นขยายที่เรียกว่า “สุริยกานต์” เป็นต้น โดยในปีนี้ได้กวนข้าวทิพย์กว่า 20 กิโลกรัมเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันวิสาขาบูชาต่อไป

/////////////////

แสดงความคิดเห็น