โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จัดพิธีรับมอบตัวเป็นศิษย์ตามประเพณีไทย

ในช่วงเริ่มต้นของการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา จังหวัดพิจิตร และโรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมพิธีรับมอบตัวเป็นศิษย์ตามประเพณีไทย นักเรียนอิมพีเรียลทุกคนได้นำพวงมาลัยมาไหว้คุณครูเพื่อมอบตัวเป็นศิษย์เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความรัก ความเมตตาของครูต่อศิษย์ และส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้ในระดับชั้นใหม่ในปีนี้

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิจิตร ENGLISH PROGRAM
โทร 056-612-991
โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลก ENGLISH PROGRAM
โทร 055-336-244

www.imperialschool.ac.th

แสดงความคิดเห็น