องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ที่ จ.พิษณุโลก

เมื่อเวลา 11.30 น.ของวันที่ 27 พ.ค. ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ณ ศาลาประชาคม จ.พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 782 ครัวเรือน จากอำเภอเมือง วัดโบสถ์ วังทอง และบางระกำ เข้ารับมอบถุงพระราชทานในครั้งนี้ โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ และ นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาด จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ และ รายงานถึงสถานการณ์ความเสียหายในพื้นที่ว่า จังหวัดพิษณุโลก

จากนั้นได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบถุงพระราชทานให้กับครอบครัวของนายณรงค์ เนียมหอม ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลบ้านกร่าง ซึ่งประสบเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 เมษายนทำให้บ้านซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นบนได้รับความเสียหายทั้งหมด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างได้ร่วมกับจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซม ซึ่งนายณรงค์ เนียมหอม และครอบครัวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัยตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 และเกิดขึ้นอีกหลายครั้งมีความเสียหายในการอำเภอ 128 ตำบล 245 หมู่บ้านและได้รับความเดือดร้อนจำนวน 938 ครัวเรือนและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดพิษณุโลกได้มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎร ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จำนวน 156 ครัวเรือน ซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

/////////

แสดงความคิดเห็น