ปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ รัตนชัยฤทธิ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก สำหรับในการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยแยกตามคดี ดังนี้ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 2 คน ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย 2 คน ความผิดเกี่ยวกับเพศ 5 คน และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 61 คน ซึ่งผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวจะได้รับการอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยทุกราย เช่น นวดแผนไทย เสริมสวย เบเกอรี่ ประกอบอาหาร เครื่องดื่ม และด้านการเกษตร ฯลฯ โดยในวันนี้มีญาติพี่น้องของผู้ที่ได้รับปล่อยตัวมารอรับจำนวนมากและบางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่.
————————————————

แสดงความคิดเห็น