นายก อบต.บ้านกร่างเปิดใจไร้ผลประโยชน์การสร้างโรงงานกำจัดขยะ

เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารตำบลบ้านกร่าง (อบต.) อ.เมือง พิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ได้เปิดแถลงข้อเท็จจริง กรณี โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของ อบต.บ้านกร่าง โดยมีสื่อมวลจำนวนมากเข้ารับฟังว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายก อบต.บ้านกร่าง กล่าวว่า ปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับประเทศที่วาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไข ปัญหาขยะของตำบลบ้านกร่าง มีขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะบริหารจัดการขยะ โดยการคัดแยกขยะ ใช้ประโยชน์จากขยะ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ต้องมีการวางแผนที่จะแก้ไขปัญหาขยะในอนาคต เพื่อตำบลบ้านกร่าง เพราะสถานที่ทิ้งขยะเกือบเต็มพื้นที่ในส่วนโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ทุกขั้นตอนต้องมีการประชาคมประชาชนชาวตำบลบ้านกร่างอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างกำลังศึกษาความเป็นไปได้ ต้องใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี และยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดๆ จึงไม่อยากให้เป็นประเด็นการเมืองภายในท้องถิ่น ที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตนายก อบต.บ้านกร่าง กล่าวอีกว่า เพื่อประชาชนตำบลบ้านกร่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง จึงได้มีการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน วิธีแก้ไขปัญหาขยะหลายวิธี และวิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง มีความตั้งใจที่จะผลักดันให้มีบริหารจัดการขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ให้เกิดขึ้น โดยมีการวางแผนระยะยาวในอนาคต ในการบริหารจัดการขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างได้ศึกษาดูงานมาแล้ว อีกทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาขยะได้ทั้งจังหวัดพิษณุโลก และใช้ขยะเพียง 400 – 500 ตัน/วัน ด้านการปัญหาการจราจรได้เตรียมแก้ไขเส้นทางเดินรถ รวมทั้งรถยนต์ในการขนส่ง ในส่วนมีกระแสข่าวว่ามีการเข้าไปกว้านซื้อที่ดินดักไว้แล้วล่วงหน้า ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ กล่าวว่า ไม่เป็นความจริง ขณะนี้ยังไม่มีการมัดจำ หรือซื้อที่ดินแต่อย่างใด

สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะดังกล่าว โดยมีบริษัทเอกชนจะเข้ามาลงทุน สร้างโรงงานกำจัดขยะ1,400 ล้านบาท ขนาด 9.9.เมกะวัตต์ ต้องใช้ขยะวันละ 3,000 ตัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ทางนายก อบต.บ้านกร่าง ได้ปฏิเสธข้อมูลไม่ตรงความเป็นจริง

แสดงความคิดเห็น