PHHS จัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อฝึกประสบการณ์

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก (PL-TECH) อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  โรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน กฏระเรียบข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียนฯ โดยเฉพาะแนะนำการฝึกประสบการณ์ของรุ่นพี่ ที่จะได้ไปฝึกประสบการณ์ในโรงแรม 5 ดาว ที่ในอนาคตจะจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ  และสามารถสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดี

ดร.เปรมฤดี  ชามพูนท ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันการศึกษาสายอาชีพเป็นอีกหนึ่งทางที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะด้านการโรงแรม ที่ในขณะนี้ขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก

ด้านนายธวัชชัย   บุตรสิทธิ์  ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า  หลังจากที่บุตรสาวได้ตัดสินใจมาบอกว่าจะมาศึกษาต่อที่โรงเรียนแห่งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนให้มาเรียนดีหรือไม่ เพราะไม่เคยได้ยินชื่อโรงเรียนมาก่อน  แต่พอบุตรสาวมาเล่าให้ฟังและได้มาชมบรรยากาศของโรงเรียนก็สนับสนุนให้มาเรียนทันที เพราะมั่นใจว่าบุตรสาวของตนเองจะได้รับโอกาสที่ดีในการทำงาน และจะมีอนาคตที่ดี สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป

สำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความปรองดองของรุ่นพี่และรุ่นน้อง พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรม ส่งต่อพลังจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ให้รุ่นน้องได้มีพลังในการเรียนไม่ย่อท้อ และสู้ในการทำงานในอนาคตต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น