นายอำเภอเมืองพิษณุโลกลงพื้นที่มอบบ้าน-ห้องน้ำให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 3 ครอบครัว  

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วม ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ยากไร้ในพื้นอำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 3 หลัง พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนี้
1. นายประมวล นิ่มนงค์ บ้านเลขที่ 198 ม.9 บ้านแหลมโพธ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก งบประมาณ 20,000 บาท เปลี่ยนหลังคาพร้องสร้างห้องน้ำ
2. น.ส. มินา บัวสด บ้านเลขที่ 195 ม.9 บ้านแหลมโพธ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก งบประมาณ 20,000 บาท เปลี่ยนหลังคาพร้อมสร้างห้องน้ำ
3. นางศรีเมือง ศรีไตรรัตน์ บ้านเลขที่ 44 ม.9 บ้านวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก งบประมาณ 40,000 บาท ดำเนินการสร้างใหม่
ทั้งนี้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ได้จัดทำโครงการซ่อมสร้างบ้านช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง

 

อนึ่ง บ้านของนางศรีเมือง  ศรีไตรรัตน์ ที่ตำบลวัดจันทร์นั้น เป็นครอบครัวที่สุดรันทด แม่ลูกอาศัยอยู่ในเพิงสังกะสีริมแม่น้ำน่าน ไร้ไฟฟ้าและระบบประปา กำนันตำบลวัดจันทร์ ผู้นำท้องที่ ได้เริ่มดำเนินการช่วยเหลือมาตั้งแต่ปี 2561 ที่ผ่านมา อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  10 กรกฏาคม 2561 วอนช่วยเหลือน้องเบส 8 ขวบ บ้านไร้ไฟฟ้า-น้ำประปา-ห้องส้วมที่ต.วัดจันทร์

แสดงความคิดเห็น