พิษณุโลกเช้าวันเสาร์ท้องฟ้าโปร่งแดดแรง

พิษณุโลกเช้าวันเสาร์  22 มิถุนายน 2562  ท้องฟ้าโปร่งแดดแรงในพื้นที่ไร้ฝนมาหลายวันแล้ว เมื่อวานนี้ สภาพอากาศร้อนมากเป็นวันที่ช่วงกลางวันยาวนานที่สุด ระยะนี้ไทยตอนบนมีฝนลดลง ทักทายกับภาพหอนาฬิกาอำเภอเมืองพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น