23 มิ.ย.62 ไทยตอนบนฝนเบาบาง ภาคใต้มีฝนต่อเนื่อง

พิษณุโลก วันอาทิตย์ 23  มิถุนายน   2562   สภาพอากาศโดยทั่วไปยังคงไร้ผลต่อเนื่องมาหลายวัน  กรมอุตุนิยมวิทยา  พยากรณ์อากาศ  ประเทศไทยตอนบนมีการกระจายของฝนน้อย ส่วนภาคใต้มีฝนต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก ทักทายกับภาพยามเช้าที่ แยกกรุงไทย อำเภอเมืองพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น