แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบเงินช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์และเสื้อชูชีพ

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 ที่บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบเงินช่วยเหลือและอุปกรณ์ให้กองทัพภาคที่ 3 นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์โดยทางชมรมผู้ใช้แรงงานพนักงานการไฟฟ้านครหลวง สายรุ้ง แย้มสรวล ผู้แทนชมรมผู้ใช้แรงงานพนักงานไฟฟ้านครหลวง พร้อมคณะได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจนให้ดีขึ้นตามเกณฑ์ความจำเป็นของพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคม  ทางชมรมผู้ใช้แรงงานพนักงานการไฟฟ้านครหลวง ได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการสร้างบ้านผู้ยากไร้ และโครงการขยายผลแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งกองทัพภาคที่ 3รับผิดชอบ โดยได้มอบงบประมาณที่ได้จากการรับบริจาค ให้กองทัพภาคที่ 3 จำนวน170,000 บาท พร้อมได้มอบสีและอุปกรณ์ต่างๆใช้ในการซ่อมเรือ และเสื้อชูชีพ จำนวน 15 ตัว

แสดงความคิดเห็น