เห็ดตับเต่า ตลาดใต้พิษณุโลก

พิษณุโลกวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562  ช่วงนี้แม้ว่าฝนจะทิ้งช่วง แต่ก็มีของกินตามฤดูกาลออกมาวางจำหน่ายแล้ว เห็ดตับเต่า กิโลกรัมละ  200 บาท ของอร่อยจากท้องทุ่งเก็บมาจากชายป่า หลายท่านนิยมรับประทาน มีวางจำหน่ายแล้วหลายเจ้า ที่ตลาดใต้ จังหวัดพิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น