กองพันทหารม้าที่ 9 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา

เมื่อที่ 24 ก.ค.62 พลตรี อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานในพิธี โครงการ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรอินทรีย์ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย พันเอกเทอดศักดิ์ งามสนอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 และกำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหาร และชมรมแม่บ้านทหารบก กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งมีพันโท ศักดิ์นรินทร์ อัชวนันท์ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 ได้กล่าวรายงานสำหรับการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28กรกฎาคม2562 โดยร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  จำนวน 549  ต้น ประกอบด้วย ต้นกล้าไม้พันธุ์ พะยอม จำนวน 100 ต้น ต้นกล้าไม้พันธุ์ มะฮอกกานี จำนวน 100 ต้น  ต้นกล้าไม้พันธุ์ ยางนา จำนวน 50 ต้น  ต้นกล้าไม้พันธุ์ พยูง จำนวน 50 ต้น  ต้นกล้าไม้พันธุ์ มะขามเปรี้ยว จำนวน 50 ต้น  ต้นกล้าไม้พันธุ์ ขี้เหล็ก จำนวน 50 ต้น  ต้นกล้าไม้พันธุ์ ไผ่กิมซุง จำนวน 100 ต้น ต้นกล้าไม้พันธุ์ ไผ่ซางหม่น จำนวน 19 ต้น ต้นกล้าไม้พันธุ์ มะม่วง จำนวน 15 ต้น  ต้นกล้าไม้พันธุ์ ขนุน  จำนวน 15 ต้นทั้งนี้ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 ได้มอบกล้าไม้ให้กับกำลังพล นายทหาร นายสิบ พลทหาร และชมรมแม่บ้านทหารบก กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4เพื่อนำไปปลูกตามจุดต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้ ในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการเกษตรอินทรีย์ กองพันทหารม้าที่ 9 ซึ่งใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3

แสดงความคิดเห็น