กองทัพภาคที่ 3 มอบนโยบายให้หน่วยทหารสนับสนุนสินค้าเกษตรกรโดยตรง

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.62 ที่บริเวณหน้า กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นผู้รับมอบผลไม้ที่สั่งซื้อจากชาวสวนโดยตรง  ตามสั่งการแม่ทัพภาคที่ 3 และสนองนโยบายของ ผบ.ทบ.ในการช่วยเหลือเกษตรกร แก้ไขปัญหาราคาผลผลิตและพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ด้วยการสนับสนุนซื้อผลไม้ และผลิตผลทางการเกษตรของประชาชน ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรง  และไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผลผลิตของเกษตรกรรมที่จะออกมาในช่วงฤดูกาลนี้ทั้งนี้ทาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้ประสานกับพาณิชย์  จ.พิษณุโลก ได้สั่งซื้อมังคุดมาจาก จ.ระนอง เนื่องได้รับผลกระทบผลผลิตราคาตกต่ำ ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน  โดยทางหน่วยทหาร มทบ.39 จึงได้ส่งซื้อในราคาที่สูงกว่าในพื้นที่  เพื่อนำมาจำหน่ายให้กับกำลังพล ครอบครัวของกำลังพล ตลอดทั้งมอบให้หน่วยทหารสั่งซื้อพืชผักนำไปประกอบเลี้ยงกำลังพลในแต่ละหน่วย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชนผู้ผลิตโดยตรง ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องถูกตัดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกษตรกรชาวสวนมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางด้วย

แสดงความคิดเห็น