พาณิชย์ร่วมเกษตรกรนำมังคุดภาคใต้มาจำหน่าย

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเกษตรกรนำมังคุดจากสวนในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาขายในราคา  4 กิโลกรัม 100 บาท ช่วยเหลือเกษตรกร หลังจากมังคุดปีนี้ตกต่ำ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับเกษตรกรนำมังคุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาจำหน่ายในราคาถูก กิโลกรัมละ 25 บาท  หรือ 4 กิโลกรัมละ 100 บาท เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายและช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกมังคุด หลังราคามังคุดลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรเดือดร้อนจำนวนมาก  ซึ่งมีประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ให้ความสนใจมาเลือกซื้อจำนวนมาก

นอกจากนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ยังเพิ่มช่องทางในการรับซื้อมังคุดคุณภาพจากเกษตรกรชาวจังหวัดระยอง ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม มาจำหน่ายในราคา 180 บาท ได้ที่ท็อปมาร์ททุกสาขาและอีคอนแวร์เฮ้าส์ สาขาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไปอีกด้วย

ทั้งนี้เนื่องจากทางเกษตรกรชาวสวนมังคุดได้เก็บผลมังคุดออกจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 8 – 12 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนในการดูแลรักษา อีกทั้งทางพ่อค้าคนกลางได้กดราคาชาวสวนมังคุด ทำให้ราคามังคุดช่วงก่อนหน้านี้ราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก ประกอบกับทางเกษตรกรส่วนหนึ่งได้นำมังคุดไม่มีคุณภาพ ร่วงลงดิน ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดปะปนมากับมังคุดมีคุณภาพ ทำให้ราคามังคุดที่พ่อค้าคนกลางเข้ารับซื้อไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร

ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาช่วยเหลือรับซื้อมังคุดในราคาที่สูงกว่าทางพ่อค้าคนกลางรับซื้อ ทำให้ราคามังคุดเริ่มปรับตัวสูงขึ้น และนำมาจำหน่ายในราคาถูก โดยประชาชนที่สนใจสามารถมาซื้อมังคุดได้ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก   และได้ที่ท็อปมาร์ททุกสาขาและอีคอนแวร์เฮ้าส์ สาขาพิษณุโลกดังกล่าว

////////

แสดงความคิดเห็น