มูลนิธิร่วมกองพลพัฒนาที่ 3 จับสุนัขจรจัด ทำหมันฉีดวัคซีนลดประชากร

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62  ผู้ส่อข่าวรายงานว่า อาคารอเนกประสงค์ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร กรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ได้จัดโครงการความร่วมมือในการช่วยเหลือสุนัขจรจัด เพื่อดำเนินการจัดการ และควบคุมจำนวนสุนัขจรจัด  ด้วยวิธีการ CNVR  โดยจับสุนัขทั้งตัวผู้และตัวเมีย ทำหมัน  ฉีดวัคซีน และนำไปปล่อยส่งคืนสู่ถิ่นฐานเดิมที่สุนัขอาศัยอยู่ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง โดยทางมูลนิธิสุนัขในซอยได้จัดชุดสัตวแพทย์ชำนาญงาน เจ้าหน้าที่วางยาสลบ และพนักงานจับสุนัข ออกหน่วยทำหมัน และฉีดวัคซีนให้สุนัข ในช่วงวันที่19 –23 ส.ค. นี้ทั้งนี้ทาง พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3 และผู้บังคับหน่วยทหารภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ให้ความสะดวกด้านสถานที่ ในการดำเนินการกับมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีนายศักด์ดาพล ทองจันทร์ ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ สัตวแพทย์หญิง ณัฐนิชา จงสนองทรัพย์ และสัตวแพทย์หญิง วรรณพร บัวสาย และเจ้าหน้าที่อีกจำนวนหนึ่งทั้งนี้ผลการดำเนินการได้ทำหมันสุนัข และฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสุนัขในเขตพื้นที่เป้าหมาย ประมาณ 250 ตัว และมีกำลังพลและครอบครัว รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง นำสุนัขในความดูแลมาเข้ารับการ  ทำหมันเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขจรจัดที่เพิ่มขึ้นทุกๆปี

แสดงความคิดเห็น