พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล ชะลอชรา พัฒนาชีวิต รุ่นที่ 3

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น โรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ หลักสูตร ชะลอชรา พัฒนาชีวิต รุ่นที่ 3 โดยมีนายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล ให้การต้อนรับ
โรงเรียนผู้สูงวัยพลายชุมพล เป็นการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข ภายใต้หลักสูตร ชะลอชรา พัฒนาชีวิต รุ่นที่ 3 โดยการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ รวมจำนวน 30 สัปดาห์ ระยะเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 95 ราย และมีนักเรียนผู้สูงวัยที่มีผลการเรียนดี ไม่เคยขาดเรียนแม้แต่ครั้งเดียว ได้รับเหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติจำนวน 7 ราย

แสดงความคิดเห็น