รอง ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยอำเภอวังทอง

เมื่อวันที่ 2ก.ย. 62  พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จ.พิษณุโลก บริเวณวัดบึงพร้าว ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  โดยมี พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ทางผู้บัญชาการทหารบก เป็นห่วงผลกระทบจากพายุโพดุล ได้มอบหมาย รองผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 2 –3 ก.ย. เพื่อเป็นกำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่  โดยทางกองทัพบกจะยังคงช่วยคลี่คลายอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลพายุโพดุล ทำให้เกิดอุทกภัยหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ วันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทุกภาคส่วนได้บูรณาการเข้าดูแลประชาชนโดยทันทีในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ภายใต้การอำนวยการช่วยเหลือ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3  ได้ระดมกำลังทหารและเครื่องมือบรรเทาภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนคลี่คลายสถานการณ์โดยทันทีเช่นกัน  โดยตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม จนถึงปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 3 ได้บูรณาการกำลังจากหน่วยทหาร ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในทุกพื้นที่ในทุกระดับ  เข้าปฏิบัติการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ประสบอุทกภัย พร้อมจัดยุทโธปกรณ์ เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือ อาทิ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ และเรือท้องแบน  รถครัวสนาม และชุดแพทย์เคลื่อนที่   โดยพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จาก พลตรี ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งต่อไป พร้อมกับมอบนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและกำลังพลผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกับแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น