ครัวพระราชทาน มทบ.39 ดูแลผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างทั่วถึง

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 62 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 มอบหมายให้ พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รองเสธนาธิการ มทบ.39 พ.อ.วิชา อมรดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายข่าว มทบ.39 ได้เดินทางไปที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อไปดูแลความเรียบร้อยของครัวพระราชทาน ทั้งในเรื่องความสะอาดถูกสุขอนามัย และอำนวยความสะดวกกับประชาชน หลังจากที่มีการตั้งโรงครัวพระราชทาน ในพื้นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ประสบภัย ซึ่งเดินทางมารับสิ่งของถุงยังชีพพระราชทานในวันนี้สำหรับครัวพระราชทาน ทาง มทบ.39 ได้จัดตั้งในพื้นที่ประชาชนประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.วังทอง ตลอดระยะเวลาหลายวัน ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมที่ผ่านมา เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายในกับประชาชนได้มีอาหารรับประทาน โดยจะมีผู้นำชุมชน อสม. และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ มารับข้าวกล่อง ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนถึงในพื้นที่  ทำให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม มีอาหารทานครบ 3 มื้อ ในแต่ละวันอย่างทั่วถึง

แสดงความคิดเห็น