อบจ.พิษณุโลกสำรวจพื้นที่เตรียมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำคลองโปร่งนก อ.พรหมพิราม

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอพรหมพิราม นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร นายประดับ กลิ่นขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม นายประเทือง ฉิมปรางค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลมะต้อง และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นกีดขวางทางน้ำบริเวณลำคลองโปร่งนก อำเภอพรหมพิราม หลังพบว่ามีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นปกคลุมทางน้ำทำให้นำไหลไม่สะดวกและเกิดภูมิทัศน์ไม่สวยงาม จากนั้นลงเรือดูพื้นที่บริเวณสองฝั่งคลองโปร่งนกไปจนถึงสะพานปากคลองฉลอง พบว่ามีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นปกคลุมคลองดังกล่าวเป็นระยะๆ ส่วนระดับน้ำภายในลำคลองยังมีปริมาณมาก สำหรับลำคลองโปร่งนกมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 34 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 50 เมตร ถือเป็นลำคลองสายหลักหล่อเลี้ยงเกษตรกรครอบคลุมพื้นที่ตำบลวงฆ้อง, ตำบลมะต้อง, ตำบลพรหมพิราม และตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม ซึ่งมีพื้นที่ใช้น้ำกว่า 50,000 ไร่ โดยในห้วงเวลาที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวรได้ดูแลกำจัดผักตบชวาและวัชพืชมาโดยตลอด พร้อมทั้งได้ประสานให้ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในบริเวณที่คลองโปร่งนกไหลผ่านให้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาบริเวณริมคลองในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอีกส่วนหนึ่งด้วย พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมราษฎรที่มีบ้านพักอาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งคลองโปร่งนกที่ใช้ประโยชน์จากคลองดังกล่าวในการประกอบอาชีพหาปลามาแปรรูปเพื่อจำหน่าย รวมทั้งพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่ใช้น้ำจากคลองดังกล่าวอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น