ผบ.มทบ.39 มอบถังเก็บน้ำและมอบผ้าห่มกันหนาว

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.62 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธาน  มอบถังเก็บน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร จำนวน 2  ให้สำนักสงฆ์นครคีรีมาศ ศรีบรรพต บ้านผาขาม หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก โดยมี พ.อ.พิทยา ราชพริ้ง รอง เสธนาธิการ มทบ. 39 พ.อ.วิชา อมระดิษฐ หัวหน้าฝ่ายข่าว มทบ.39  พร้อมนายอำเภอเนินมะปราง ปลัดอำเภอ นายก อบต.ชมพู ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานจำนวนหนึ่ง  เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากชุมชน  ซึ่งต้องอาศัยน้ำจากภูเขาเป็นหลัก เพื่อเป็นช่วยเหลือให้ทางสำนักสงฆ์ได้มีที่เก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้ง ในการอุปโภคบริโภคตลอดระยะฤดูแล้งจะมาถึงนี้นอกจากนั้น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมคณะ ได้ร่วมกันถวายอาหารเพลน้ำดื่ม และผ้าห่มกันหนาว แด่พระภิกษุสงฆ์  พร้อมได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 64 ผืน  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งพื้นที่ ต.ชมพู อ.เนินมะปราง เป็นพื้นที่อยู่ติดกับป่าภูเขาสูง สภาพแวดล้อมที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นเร็วกว่าพื้นที่อื่น  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ  นอกจากนั้นทางมณฑลทหารบกที่ 39 ได้จัดทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อทำการตรวจสุขภาพให้กับประชาชน  และจ่ายยาตามอาการ  เพื่อให้อำนวยความสะดวกกับประชาชน เพราะพื้นที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลและสถานพยาบาล  ตลอดทั้งเส้นทางมีความยากลำบากในการเดินทาง  พร้อมกันนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ทหาร  มาให้บริการตัดผมให้กับชาวบ้านเด็กในชุมชนฟรี  เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตัดผมของประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น