มอบรางวัลชนะเลิศและปิดการแข่งขัน“วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกปี 2562

อบจ.พิษณุโลก มอบรางวัลชนะเลิศและปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลชนะเลิศและปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งในครั้งนี้มีนักกีฬาในระดับประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี เป็นตัวแทนจากจังหวัดพิษณุโลก น่าน สุโขทัย แพร่ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขัน โดยแบ่งเป็นทีมชาย จำนวน 8 ทีม และทีมหญิง จำนวน 8 ทีม และทีมที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 จะได้เหรียญรางวัลพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท , 10,000 บาท และ 6,000 บาท ตามลำดับ
สรุปผลการแข่งขันทีมหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร, รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย จังหวัดน่าน ส่วนผลการแข่งขันทีมชาย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ จังหวัดสุโขทัย , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังชะโอน จังหวัดกำแพงเพชร , รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จังหวัดแพร่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี.
——————————————-

แสดงความคิดเห็น