ปปส.ภาค 6 เปิดค่ายดีเจเยาวชนต้นแบนต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 62  ที่ห้องประชุมคริสตัล 2  โรงแรม เดอะพาร์ค อ.เมืองพิษณุโลก นายวัฒนา เกิดผล ผอ.ปปส.ภาค 6  เป็นประธานเปิดโครงการค่ายดีเจเยาวชนต้นแบบต้านภัยยาเสพติด ร่วมสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 4 เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้ความเข้าใจ ในโทษพิษภัยของยาเสพติด แก่แกนนำเยาวชน เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รวมทั้งสื่อสารสร้างความเข้าใจ และขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 9  จังหวัด ประกอบด้วย  จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี  และเพชรบูรณ์ทั้งนี้เป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างบทบาทของเครือข่ายให้ตระหนักเข้าใจในโทษพิษภัยของยาเพติด ให้แก่แกนนำเยาวชน  ในการช่วยเหลือป้องกัน และระวังปัญหายาเสพติด สร้างความเข้าใจและขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ 9 จังหวัด ตลอดทั้งพัฒนาและต่อยอดการทำงนอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นกลไกในระดับพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมกัน ซึ่งมีวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในโทษพิษภัยยาเสพติด โดยมีแกนนำเยาวนจากจังหวัดต่างๆ รวม 80 คน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น