นครพิษณุโลก จัดแข่งบาสเกตบอล ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 6

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามกีฬาบาสเกตบอล เทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก  เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล เทศบาลนครพิษณุโลก ต่อต้านยาเสพติด ครั้ง ที่ 6 ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนเด็ก เยาวชน ได้แสดงความสามารถและค้นหานักกีฬาที่มีความสามารถ และส่งเสริมสนับสนุนเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ

โดยในปีนี้มีทีมบาสเกตบอล เข้าร่วมแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ ประเภททีมเยาวชน ชายไม่เกินอายุ 12 ปี ประเภททีมเยาวชน ชาย อายุไม่เกิน 18 ปี ประเภททีมประชาชนทั่วไปชาย และประเภททีมประชาชนทั่วไปหญิง รวมทั้งสิ้น 19  ทีม และทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 25 ธ.ค. 62

////////////

แสดงความคิดเห็น