ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวง 2 หมู่บ้านจัดงานปีใหม่ม้ง 2020

วันที่ 26 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านน้ำจวง หมู่  13 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 2 หมู่บ้าน บ้านน้ำจวง และ บ้านน้ำจวงใต้ ได้ร่วมใจจัดงานปีใหม่ม้ง 2020  เพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สื่อถึงประวัติความเป็นมาของชนเผ่าม้งอย่างแท้จริง ปีใหม่ม้งของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนั้น จะตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ของทุกปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทุกเพศทุกวัยจะได้มีโอกาสมาพบปะสังสรรค์กัน ภายในงานจะแต่งกายด้วยชุดประจำเผ่าหลากสีสันสวยงาม และมีกิจกรรมการละเล่นที่สนุกสนาน เช่น โยนลูกช่วง การร้องเพลง การเต้นรำ การเป่าแคนม้ง การเป่าจา การเป่าขลุ่ย และยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น ยิงหน้าไม้ ตีลูกข่าง แข่งฟอมูล่าม้ง เป็นต้น โดยในปีนี้มีหลายหน่วยงานร่วมสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้  อาทิ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ผู้ชวยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพิษณุโลก ที่ส่งเสริมงบประมาณด้านการท่องเที่ยวของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านน้ำจวงให้มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม


สำหรับเทศกาลปีใหม่ม้งบ้านน้ำจวง ได้จัดอย่างต่อเนื่องตลอดทุกๆ ปี เพื่อเป็นการสืบสานสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวบ้านน้ำจวงให้กับคนรุ่นหลังจากรุ่นสู่รุ่น ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.62 ถึง  1 ม.ค. 63 ส่วนไฮไลท์ของงาน คือ การเต้นรำของกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำจวง การเป่าแคลนม้ง  การชิมข้าวใหม่ม้งที่ชาวบ้านช่วยกันหุงสุกใหม่ๆ และการต้มไข่ไก่แจกผู้มาร่วมงานคนละฟอง ซึ่งเป็นไข่ที่ผ่านพิธีกรรมสู่ขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากท่านใดสนใจไปเที่ยวเทศกาลปีใหม่ม้ง 2020 สามารถเดินทางไปได้ตามวันและเวลาดังกล่าว


//////////

แสดงความคิดเห็น