ทหารขานรับนโยบายรณรงค์ลดโลกร้อนงดใช้ถุงพลาสติก

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ขานรับนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  ขึงได้เชิญชวนกำลังพลครอบครัว และพี่น้องประชาชนทั่วไป งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ของแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  ซึ่งย่อยสลายได้ยากมีอายุยาวนานประมาณ 200 ถึง 400 ปีเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 63 พลตรีทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้มอบของขวัญปีใหม่ เพื่ออวยพรปีใหม่และบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลภายในหน่วย โดยมอบถุงหิ้วใส่ของแบบพกพาสะดวก  เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวได้นำไปใช้ในการใส่ของ  เมื่อเวลาไปซื้อของตามร้านค้า ห้างสรรพสินค้า  เนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป  ทางรัฐบาลมีนโยบายงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใส่ของแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งย่อยสลายยากมากมีอายุ 200 ถึง 400 ปี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนโดยเชิญชวนให้กำลังพล และครอบครัวรวมทั้งประชาชนทั่วไป งดใช้ถุงพลาสติกแบบหูหิ้วใช้ครั้งเดียว เพื่อช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก  ซึ่งทางกำลังพลทุกนาย และครอบครัว จะได้ร่วมกันรณรงค์ในการลดภาวะโลกร้อน  รวมทั้งจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ช่วยงดใช้ถุงพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ให้หันมาใส่ใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

แสดงความคิดเห็น