โค้งสุดท้ายชมดอกนางพญาเสือโคร่งที่ภูลมโล ภูหินร่องกล้า ปิดการบริการรถนำเที่ยวแล้ว

 

นายสุริยา   กาละสุข  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กล่าวว่า ในช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ดอกซากุระเมืองไทย ที่บานบนเขาภูลมโล เร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยบานทั้งแต่ก่อนปีใหม่ จนถึงขณะนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการชมดอกนางพญาเสือโคร่งแล้ว เนื่องจากดอกได้ร่วงโรยและผลิใบใหม่แล้ว เหลือให้ชมไม่กี่ต้น ทำให้ถ่ายภาพออกมาไม่สวยงามมากนัก แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันอยู่ เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยวทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวภูลมโล และยกเลิกประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

โดยข้อความประกาศนั้น “ตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เรื่อง ห้ามนำยานพาหนะที่อุทยานแห่งชาติมิได้ อนุญาตเข้าไปในเขตภูลมโล ลงวันที่ 25  ธันวาคม พ.ศ. 2562 นั้น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตันนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) เริ่มผลิใบและดอกร่วงโรยเป็นจำนวนมาก ทำให้ความสวยงามของตันนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ลดน้อยลงและหมดไป ไม่มีความจำเป็น ที่จะให้รถเที่ยวพานักองเที่ยวเข้าไปในพื้นที่อีกต่อไป ประกอบกับต้องทำการปรับปรุงฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณพื้นที่ภูลมโลให้กลับฟื้นคืนสภาพปาธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิม ดังนั้น อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ภูลมโล และยกเลิกประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เรื่อง ห้ามนำยานพาหนะที่อุทยานแห่งชาติมิได้อนุญาต เข้าไปในภูลมโล ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”

นายสุริยา   กาละสุข  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กล่าวอีกว่า การประกาศดังกล่าวนั้น นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถนำรถกระบะส่วนตัวของตนเองขึ้นไปที่ภูลมโล เพื่อชมธรรมชาติ ได้ตามปกติ ไม่ต้องใช้รถนำเที่ยวของผู้ประกอบการแล้ว ซึ่งในช่วงนี้ยังมีธรรมชาติที่สวยงามทั้งที่ภูลมโล และจุดชมธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ได้ อาทิ ผาชูธง ลานหินปุ่ม ลานหินแตก น้ำตกต่างๆ เป็นต้น

//////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น