แม่น้ำวังทองเริ่มแห้ง เหลือน้ำขังเป็นแอ่ง ๆ ต่างนำกระสอบทรายกั้นไว้ตลอดลำน้ำ

วันที่ 13 ม.ค.2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัญหาภัยแล้งเริ่มแผ่ขยายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของ จ.พิษณุโลก แหล่งน้ำตามแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เริ่มแห้งขอดลดปริมาณลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ หมู่ 8 บ้านวังน้ำใส ต.แม่ระกา อ.วังทอง ขณะนี้น้ำแห้งขอดขาดเป็นช่วงๆ เพราะไม่มีน้ำจากต้นน้ำไหลลงมาสมทบอีก เหลือเพียงน้ำขังอยู่ตามแอ่งเท่านั้น ถ้าหากขาดน้ำมาเติมอาจจะแห้งขอดทั้งสาย เพราะกว่าจะถึงฤดูฝนก็อีกนาน ขณะที่การใช้น้ำอุปโภค บริโภค ยังคงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เพราะยังมีระบบน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้านที่ยังคงใช้น้ำจากใต้ดินได้ปกติ ส่วนการใช้น้ำเพื่อการเกษตรนั้นชาวบ้านบางส่วนก็ใช้วิธีดึงน้ำจากแอ่งน้ำที่ยังเหลืออยู่ หรือลงทุนขุดบ่อบาดาลในพื้นที่เกษตรของตัวเอง

เช่นเดียวกันที่โครงการประตูระบายน้ำอัดน้ำกลางคลอง แม่น้ำวังทอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พบว่าขณะนี้ไม่มีการระบายน้ำผ่านประตูดังกล่าว เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอและแห้งขอด เจ้าหน้าที่ยังได้ช่วยกันซ่อมแซมประตูระบายน้ำทั้ง 6 บาน ที่เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมเพื่อเปลี่ยนลวดสลิงใหม่ให้สามารถปิดกั้นประตูระบายน้ำเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นได้ พร้อมทั้งมีการนำกระสอบมาวางกั้นทำเป็นฝายเล็กๆ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่ให้ไหลไปตามลำคลองและแห้งขอดในที่สุด ขณะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พบว่าสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก อาทิ แม่น้ำยม แม่น้ำวังทอง มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน้อย จึงขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้งดทำนาปรังต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากมีแนวโน้มว่าปีนี้ปัญหาภัยแล้งจะทวีความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาอีกด้วย.

…………………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น