อดีตครูโวยสถานีสูบน้ำไม่ปล่อยน้ำให้หลังทวงถามหาใบเสร็จ

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 63 นายศักดา ยกยิ่ง ข้าราชการบำนาญครู อ.เมืองพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตนเป็นเจ้าของสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 จำนวน 7 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ที่ 7 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ดินมรดกของครอบครัว  แต่ขณะนี้สถานีสูบด้วยไฟฟ้า ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม ไม่ยอมปล่อยน้ำเข้าสวนมา ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ต้นผลไม้และอื่นๆ ภายในในสวนของตนได้รับผลกระทบ  สาเหตุเนื่องจากตนได้ไปขอใบเสร็จเก็บค่าน้ำ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน  เพราะหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน แต่กลับถูกปฏิเสธบอกว่าไม่มีให้  จึงทำให้มีการงดปล่อยน้ำเข้าสวนของตน  และตนได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปที่นายอำเภอบางกระทุ่มนายศักดา ยกยิ่ง กล่าวว่า  ตลอดเวลาที่ผ่านมาพื้นที่สวนของตนถูกเก็บค่าน้ำไร่ละ 120 -180 บาทต่อครั้ง  โดยจ่ายปีละ 2 ครั้งตั้งแต่ปี 2558  และตนจ่ายค่าน้ำมาเป็นเวลาเกือบ 5 ปี  แต่ไม่เคยได้รับใบเสร็จค่าน้ำแม้แต้ครั้งเดียว และราคาที่เก็บจากชาวบ้านก็ไม่ไม่เท่ากันอีกด้วย  และมีชาวบ้านในพื้นที่ใช้น้ำไปสอบถามขอใบเสร็จค่าน้ำ แต่ไม่มีให้เช่นกัน  สำหรับพื้นที่ไร่นาบริเวณดังกล่าว ที่ต้องจ่ายค่าน้ำมีกว่า 1,000 ไร่ จึงอยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบด้วย

 

แสดงความคิดเห็น