เปิดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ประจำปี 2563 6-10 กุมภาพันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 16.30 น. ที่ วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด งานพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ชัย ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง และ ในนามประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้
สำหรับงาน นมัสการรอยพระพุทธบาทสมอแคลง ประจำปี 2563 จัดขึ้นเป็นปีที่ 56 ของวัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเขาสมอแคลงแห่งนี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่พำนักของพระอุบาลี และพระศิริมานนท์มหาเถระพุทธสาวก และพระมหาเถระผู้เป็นสังฆราชาฝ่ายอรัญวาสี และคามวาสีแห่งเมืองสองแคว ในพุทธศตวรรษที่ 21-22 ซึ่งปรากฏในพระราชพงศาวดารเหนือ ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาสมอแคลง ถือเอาวัน ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ถึง แรม 2 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นกำหนดการที่พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ได้มาสักการบูชา “รอยพระพุทธบาทตะแคง” และ “สักการะพ่อปู่ขุนเณร” ณ เขาสมอแคลงแห่งนี้เพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ตนเองและครอบครัว ปีละ 1 ครั้ง จนเป็นประเพณี และเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม อันดีงาม เพื่อให้อยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป
นอกจากประชาชนจะได้ขึ้นไปกราบสักการรอยพระพุทธบาทตะแคง แล้วภายในงานยังมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าและอาหารมากมาย อีกทั้งยังมีเวทีจัดการแสดงจากเหล่าศิลปินชื่อดังให้ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวภายในงานได้รับชมกันในยามค่ำคืน ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 5 คืนอีกด้วย จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนทั้งชาวพิษณุโลกและประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้

ขอบคุณภาพข่าว

แสดงความคิดเห็น