พลทหารต้นแบบปลูกฝังเยาวชนร่วมแจกหน้ากากอนามัยชุมชนรอบค่าย

ทหารกองประจำการ มณฑลทหารบกที่ 39 ร่วมหน่วยแพทย์โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร พร้อมจิตอาสา ให้ความรู้ปลูกฝังแก่เยาวชนในสถานศึกษา ร่วมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิท-19 และฝุ่น pm 2.5 ให้กับประชาชนชุมชนรอบค่ายเมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พลตรี ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 พ.อ.วิชา อมรดิษฐ หัวหน้าฝ่ายข่าว มทบ.39 พร้อมด้วยหน่วยแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ได้สาธิตการใช้หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง และได้ร่วมลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย ให้กับชุมชนรอบค่าย เพื่อป้องกันป้องกันฝุ่น pm 2.5 และเชื้อไวรัสโควิท-19 โดยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งได้จัดการแสดงขุนภักดี 39 ให้ความบันเทิงทางด้านดนตรี ตลอดทั้งปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ ทางมณฑลทหารบกที่ 39 ได้นำกำลังพล ทหารกองประจำการ  หรือ พลทหารต้นแบบ ผลัดที่ 2/62 ที่ผ่านการฝึกฝนตามขั้นตอนระเบียบของกองทัพบก  ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 63 ที่ผ่านมา  ทำการแสดงโชว์พื้นฐาน ของความพร้อม การจัดระเบียบแถว  ท่าทำความเคารพ ที่ดูเข้มแข็งสมกับเป็นทหาร และเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามารับใช้ชาติ  สมกับคำที่ว่า เป็นพลทหารต้นแบบ  หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้มีการแนะนำพลทหารต้นแบบ วิธีการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง  ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพล ประชาชนในพื้นที่รอบค่าย ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการช่วยเหลอประชาชนในพื้นที่ ลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิท-19 และผลกระทบจาก ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่างๆ ที่มองไม่เห็นอีกมากมาย

แสดงความคิดเห็น