ชมดอกเหลืองปรีดียาธรยามเย็น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันนี้( 26 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย  ส่งผลให้ดอกไม้หลายชนิดออกดอก ไม่ตรงตามฤดูกาล หรือ เร็วกว่าปกติ โดยเฉพาะดอกเหลืองปรีดียาธร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก บริเวณถนนด้านข้างหอประชุมศรีวชิรโชติ ที่ปกติจะออกในช่วงกลางเดือนมีนาคม หรือ ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน แต่กลับพบว่าขณะนี้กำลังออกดอกเป็นสีเหลืองอร่ามอย่างเต็มที่  บางต้นก็ร่วงโรยไปบ้าง แต่ก็ยังมีความาสวยงาม  ทำให้มีนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปต่างเห็นแล้ว รู้สึกสดชื่นสวยงาม  โดยเฉพาะในช่วงยามเย็นก็จะมีประชาชนมาออกกำลังกาย ก็จะแวะเวียนมาถ่ายรูปสวยงาม


สำหรับดอกเหลืองปรีดียาธร เป็นไม้ยืนต้น ใบเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือที่มี  5 ใบย่อย เรียงตัวแบบตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปรี ขอบใบเรียบ มีช่อดอกแบบช่อกระจุก สมบูรณ์เพศ สมมาตรด้านข้าง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันปลาย แยกเป็นแฉก กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง สีเหลืองสด ออกดอกเดือนมีนาคมหรือย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งมีหลายจังหวัดที่นิยมปลูกตาม 2 ข้างทาง เพี่อประดับความสวยงาม อีกทั้งเป็นการแสดงให้ทราบว่า หากดอกเหลืองปรีดียาธร ออกดอกบานสะพรั่งแล้ว  ก็จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นของฤดูร้อน


//////////////

แสดงความคิดเห็น