กอ.รมน.พิษณุโลกลงตรวจห้างร้านการจำหน่ายสินค้าเกินราคาจริง

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จ.พิษณุโลก  มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมออกตรวจ ห้างโมเดิร์นเทรด และ ร้านค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความเป็นธรรมทางด้านการค้า และเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค  สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ และ สำรวจราคาหน้ากากอนามัยร้านขายยาภายในห้าง  ผลการตรวจสอบห้างบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์  สยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก  สยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 2  เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า  เทสโก้โลตัส สาขาพิษณุโลก ทั้งหมดไม่มีหน้ากากอนามัยจำหน่ายแล้วโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค  มีไข่ไก่เป็นแผงละ 30 ฟอง จำกัดการขาย 1 แผงต่อคน ไข่อนามัย ปลากระป๋อง มาม่า อาหารแห้ง และ อาหารสด มีจำหน่ายพอเพียง ราคาขายตามที่กฎหมายกำหนด  ทางผู้จัดการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ดำเนินการตามนโยบายที่รัฐกำหนด

แสดงความคิดเห็น