วิทยาลัยการพยาบาลม.ราชภัฏพิบูลฯมอบหน้ากากอนามัยให้จังหวัดพิษณุโลกนำไปแจกจ่ายให้จนท.

วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ห้องรับรองสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) อ.เมืองพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการให้คำปรึกษาและคณะ ตัวแทนวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู่ส่งมอบ


อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการให้คำปรึกษา เปิดเผยว่า วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมรณรงค์ต้านและควบคุมการระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 โดยมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์มูลค่า 20,000บาทให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้แจกจ่ายกับ รพ.ต่าง ๆ ที่ขาดแคลน พร้อมแจกให้บุคลากร รักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการดูแลและการป้องกันโรคกับประชาชน ใน 2 ช่องทางคือสายด่วนทางโทรศัพท์และตอบคำถามผ่านทางไลน์ ตลอดจนได้เผยแพร่รณรงค์ความรู้และการป้องกันโรคทางเวบไซต์ และเวบเพจของวิทยาลัย รวมถึงจัดรายการวิทยุ สวท.พิษณุโลกในรายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น