ไทยเบฟฯ มอบแอลกอฮอล์ 2,500 ลิตรให้กับ จ.พิษณุโลก

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้ทางจังหวัดพิษณุโลกต้องเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง และแนวทางคัดกรองตามนโยบายของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ และเพื่อความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ต่างที่ต้องใกล้ชิดกับประชาชนในการคัดกรองประชาชน โดยเฉพาะแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งในจังหวัดพิษณุโลก ที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อเช็ดทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ รวมถึงสถานที่ต่างๆ
ในการนี้ นายตุลา พัฒธโนทัย ผู้จัดการภาคการขาย 5 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เอทิลแอลกอฮอลล์ 72% สำหรับฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดพื้นผิวลดการสะสมของแบททีเรีย 99.99% ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ฉีดพ่นทำความสะอาดมือ หรือฉีดพ่นพื้นผิวแล้วเช็ด หรือชุดผ้าเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว จำนวน 2,500 ลิตร มอบให้กับทางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ
และได้ทำการส่งมอบต่อให้กับทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2,000 ลิตร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ โรงพยาบาลทั้ง 8 แห่ง ในสังกัด เพื่อใช้ประโยชน์จากแอลกอฮอล์ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และอีกจำนวน 500 ลิตร ทางจังหวัดพิษณุโลก จะทำการจัดสรรให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงส่งไปยัง จุดคัดกรอง ด่านตรวจต่างๆ เพื่อใช้ทำความสะอาด พื้นผิว และวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ต่อไป
//////////////////////

แสดงความคิดเห็น