ประชาชนตกสำรวจ ผบ.มทบ.39 ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบข้าวสารอาหารแห้ง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.63  พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก ได้รับการประสานจากนายโชคจุฑานันท์ กอนพ่วงเดชา ผู้ช่วยใหญ่บ้านบางพยอม หมู่ 2  ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ว่ายังมีประชาชนที่ตกสำรวจ  มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด–19 อีก  โดยมีพ.อ.วิชา อมรดิษฐ หัวหน้าฝ่ายข่าว มทบ.39 พร้อมทหารต้นแบบ ทหารจิตอาสา ชุดแพทย์ มณฑลทหารบกที่39 และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียนประชาชนด้วยตนเองนอกจากนั้น ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ หมู่2 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จำนวน 13 ราย ซึ่งส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ  1.นาง ทองดี  รอดอ๋อง  อายุ 78 ปี มีอาชีพขายรายได้ไม่แน่นอน 2.นาง น้ำค้าง  แก้วดา  อายุ 68 ปี  เลี้ยงหลานอยู่บ้าน ลูกไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด 3.นาง บุญล้อม ภู่ต้นหย่ง  อายุ 62 ปี มีโรคความดันโลหิตสูง อยู่ในความดูแลของลูกสาวที่ตกงาน  4.นาง ทองดี  มาสังข์ อายุ 71 ปี ไม่มีรายได้ อาศัยอยู่ลูกชายที่ตกงาน 5.นาย บุญชู  ผู้ตันหย่ง  อายุ 71 ปี ขายลูกชิ้นทอด ปัจจุบันรายได้ลดลง 6.น.ส. อรสา   โครงสร้อย  ตกงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และดูแลแม่ที่ชรา 7.นาย บุญเสริม  หอมสะอาด  อายุ 64 ปี ป่วยอัมพฤกษ์ 8.นาง วา แสงชัง อายุ 77 ปี  9.นาง ระบอบ  เหล็กขำ อายุ 81 ปี   10.นาย บุญเลิศ   เพ็งพุ่ม อายุ 82 ปี  ไม่มีรายได้ อาศัยอยู่กับลูกสาว  11.นาง นิภา   เสือทะจิตร  อายุ 64 ปี ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ในความดูแลของสามี  12. นาง เฉลา  อ่ำอยู่  อายุ 66 ปี 13. นาง มาลี อ่ำอยู่  อายุ 62 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน และสร้างโอกาสในการดำรงชีพให้ดียิ่งขึ้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด  ทหารยังเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

แสดงความคิดเห็น