อบจ.พิษณุโลกปรับเกรดผิวถนนให้ชาวตำบลงิ้วงาม ใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกขึ้น

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ใจเที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม นายอรุณ เขียวขำ กำนันตำบลงิ้วงาม และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในตำบลงิ้วงามลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปรับเกรดผิวถนน ตามโครงการซ่อมปรับเกรดผิวถนน ประจำปี 2563 ในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จำนวน 28 เส้นทาง 7 หมู่บ้าน โดยเบื้องต้นในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำรถปรับเกรด รถบด รถน้ำ และเครื่องมือของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าดำเนินการในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านปากพิง และหมู่ที่ 7 บ้านบึงขุนนนท์ ตำบลงิ้วงาม รวมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร จำนวน 9 เส้นทาง ซึ่งในการปรับเกรดผิวถนนครั้งนี้เพื่อต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ใช้ถนนดังกล่าวสัญจรผ่านพื้นที่นาข้าวที่อยู่สองข้างทาง รวมพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ รวมทั้งยังสามารถใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรไปจำหน่ายได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นตลอดทั้งปี โดยในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีแผนดำเนินการปรับเกรดผิวถนนในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม รวมระยะทางกว่า 48 กิโลเมตร จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทาน ซึ่งทางกรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้าง ณ พื้นที่หมู่ 3 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อจากคลองชลประทานไปถึงบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงิ้วงาม รวมระยะทางกว่า 300 เมตร ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่.
——————————————————

แสดงความคิดเห็น