มณฑลทหารบกที่ 39 นำรถน้ำแจกจ่ายประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.63 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39 ได้นำทหารจิตอาสาพระราชทาน  ชุดบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาเมืองพิษณุโลก เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากนำประปาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มีสภาพขุ่นแดง จนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภค และใช้ได้ตามปกติ ประกอบกับการผลิตน้ำประปาล่าช้า ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ขาดแคลนน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งนี้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 39  ได้เร่งนำรถบรรทุกน้ำสะอาดและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ชุมชนประชาอุทิศ ชุมชนบ้านคลองพัฒนา  ชุมชนวัดจันทร์ตะวันตกตามบ้านเรือนประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตลอดทั้งตามวัด สถานที่ต่างๆ ที่ได้รับความเดือนร้อน ในเขต อ.เมืองพิษณุโลก  จำนวน 120 ครัวเรือน ทำให้ประชาชนต่างรู้สึกดีใจ ต่างขอบคุณหน่วยทหารที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำสะอาด  ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3 ที่ให้การสนับสนุนหน่วยกำลังพลทหารและอุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น