ปศุสัตว์จ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า World Rabies Day 2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2563 World Rabies Day 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง และผู้เข้าร่วมงานให้การต้อนรับ
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อในคนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ที่มีความอันตรายและน่ากลัวเป็นอย่างยิ่ง คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้แล้วไม่มีทางรักษาให้หายได้ ฉะนั้นทางองค์กรเพื่อการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้กำหนดวันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งตรงกับวันที่หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีและชีววิทยาชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิต เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกคนได้เล็งถึงความร้ายแรงของโรคนี้ พร้อมทั้งร่วมด้วยช่วยกันขจัดโรคนี้ให้หมดไป ซึ่งสอดคล้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดรสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีเป้าหมายคือ การป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น