ทหารมณฑล ที่ 39 นำกำลังพลจิตอาสาช่วยประชาชนน้ำหลากท่วมบ้านเรือน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.63 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้มอบหมายให้ พ.ท.สุเทพ เพ็ชรพินิจ รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39นำกำลังพลจิตอาสา  เข้าทำการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ  จากกระแสน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่พักอาศัย บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านวังน้ำบ่อ ต.ไทรน้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 15 หลังคาเรือน โดยมวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และเข้าท่วมพื้นที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร จำนวน 300 ไร่ เส้นทางสัญจรถูกน้ำท่วมด้วย พร้อมให้จัดเวรยามตรวจสอบจุดเสี่ยงที่อาจมีน้ำล้นลำคลองลำห้วยสาขาในพื้นที่  และอำนวยความสะดวกช่วยขนย้ายสิ่งของที่จะถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย ทั้งนี้  พ.ท.สุเทพ เพ็ชรพินิจ  ได้จัดอาสาสมัครเตือนภัย หรือมิสเตอร์เตือนภัย ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเฝ้าระวังและเตือนภัย อีกทั้งยังมีความพร้อมในการเผชิญเหตุ จนสามารถแจ้งเตือนภัยให้กับชุมชนได้เตรียมตัว และขนย้ายทรัพย์สินไปยังสถานที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม อันเนื่องมาจากฝนตกหนัก ฝนตกสะสม  ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต  โดยได้เน้นย้ำ การแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้กลไกของเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มิสเตอร์เตือนภัย อปพร. ร่วมในการแจ้งเตือน พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศ ปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำท่า และปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น