ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแสดงพลังปกป้องเทิดทูนสถาบัน

เมื่อวันที่  22 ต.ค.63 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางระกำ และในบริเวณโดมอเนกประสงค์อำเภอบางระกำ (ราชสีห์-ประชารัฐ รวมใจสร้าง) จ.พิษณุโลก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางระกำ ชมรม อสม.อำเภอบางระกำ พร้อมด้วยประชาชนชาวอำเภอบางระกำ จำนวนประมาณ 1,200 คน ได้เดินทางมารวมพลแสดงพลังปกป้องเทิดทูลไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  พร้อมด้วยยื่นหนังสือต่อนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำหลังจากยื่นหนังสือ กลุ่มแสดงพลังปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์  ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี  ก่อนสลายตัวแยกย้ายกันกลับบ้าน  โดยเหตุการณ์ทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น