ยศสูงต่ำไม่สำคัญ ผบ.มทบ.39 ร่วมทานข้าวมื้อเดียวกับทหารใหม่ ได้ใจไปเต็มๆ

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.63  พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  พร้อมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เสนาธิการ รองเสนาธิการ และฝ่ายอำนวยการ มณฑลทหารบกที่ 39 เดินทางไปพบปะกับทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 39  ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ที่ได้มอนโยบาย สั่งการกำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกราย โดยให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ รวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 พร้อมมอบข้อแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วทหาร  ให้กับทหารกองประจำการ และแนะนำแนวทางให้ผู้ฝึกทหารใหม่  ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 ในเรื่องการฝึก  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19  ตลอดจนเพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจ ทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยทหารระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก  สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ครั้งนี้ เพื่อพบปะทหารใหม่ สร้างมุมมองที่ดีในการเข้ามารับราชการทหารกองประจำการโดยในวันนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39   พร้อมคณะได้เดินทางตรวจโรงประกอบเลี้ยง โรงเลี้ยง และโรงนอนทหาร เพื่ความเป็นอยู่ที่ดี ตามมาตรฐานที่กองทัพบกกำหนด รวมถึงให้หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 จัดการอบรมให้ความรู้ในเรื่องโรคลมร้อน และการส่งกลับผู้ป่วยเจ็บจากโรคลมร้อนแก่ผู้ฝึกทหารใหม่  ผู้ช่วยฝึกทหารใหม่ด้วย พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติ การใช้ชีวิตในรั้วทหาร  ชี้แจงผู้ฝึกทหารใหม่ และผู้ช่วยผู้ฝึกทหารใหม่  เพื่อให้เข้าใจนโยบายและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 รวมทั้งให้นำเอานโยบายของกองทัพภาคที่ 3 ไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และซักถามตอบอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยทหารกองประจำการ  ผลัดที่ 2/2563 ที่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่ 39 จากนั้น ตรวจเยี่ยมความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลทหาร การจัดถังน้ำแข็ง และม่านน้ำ เพื่อลดอุณหภูมิร่างกายของทหารกองประจำการที่รับการฝึก  รวมทั้งตรวจติดตามความพร้อมในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ เอกสารหลักฐาน เครื่องช่วยฝึก สถานที่ฝึก การปฏิบัติตามแธรรมเนียมทหาร ห้องน้ำ  การฝึกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สถานที่ในการพักอาศัย การประกอบเลี้ยง การออกกำลังกาย ห้องสันทนาการ สถานที่ฝึกศึกษา ห้องสมุด รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆคณะผู้บังคับบัญชา มณฑลทหารบกที่ 39  ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับทหารกองประจำการ  หรือน้องคนเล็กกองทัพบก โดยใช้ภาชนะและรายการอาหารเหมือนกับทหารกองประจำการ ซึ่งเมนูอาหารในวันนี้ประกอบด้วย ข้าว ต้มข่าไก่ และผัดผักรวมใส่บีลัคกี้   เพื่อสร้างความอบอุ่น ให้กับทหารใหม่ทั้ง 118 นาย เป็นอย่างดีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39  กล่าวว่า มณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมดูแลทหารใหม่อย่างดีที่สุด เสมือนเป็นลูกคนสุดท้อง น้องเล็กของกองทัพบก ซึ่งมีนโยบายเน้นย้ำแนวทางปฏิบัติภายใต้แนวคิด “เราจะดูแล ฝึกอบรม น้องคนเล็ก เสมือนญาติมิตร” และได้สั่งการให้ รองผู้บัญชาการ เสนาธิการ รองเสนาธิการ และหัวหน้ากองฝ่ายอำนวยการ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตรวจเยี่ยมการฝึกทุกวัน จนกว่าจะจบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ พร้อมได้เน้นย้ำกับ ผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบในการดูแล คุณภาพชีวิตให้แก่ทหารกองประจำการที่เข้ารับการฝึก ทั้งในเรื่องอาหารการกิน ที่พักอาศัย และการดูแลเอาใจใส่ โดยให้ถือว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน ตลอดจนการดูแลทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ และการดูแลผู้ป่วยจากโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) หรือโรคลมแดด โดยการดูแลทหารใหม่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ อนามัย และสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ

 

 

.

แสดงความคิดเห็น