”มนต์ชัย”นำทีมพลังพิษณุโลกลงป้องกันแชมป์นายกอบจ. ก้าวหน้าส่งคนรุ่นใหม่สู้

เวลา 08.00 น.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมนครสลวงสองแคว หอประชุมบึงราชนก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก สถานที่รับสมัครนายกอบจ.และสมาชิกสภาอบจ.พิษณุโลก ระหว่าง2-6 พฤศจิกายน 2563 บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก ทั้งผู้สมัครนายกอบจ.พิษณุโลก และส.อบจ.พิษณุโลก หลายทีมได้เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเปิดเวลารับสมัคร 08.30 น. ขณะที่ผู้สนับสนุนก็มีกองเชียร์มาให้กำลังใจจำนวนมาก โดยเฉพาะทีมพลังพิษณุโลก ที่เตรียมรถแห่และผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจมากกว่าทุกทีม

ก่อนเวลาเปิดรับสมัคร 08.30 น. ทีมก้าวหน้าได้ให้ผู้สมัครสจ.ไปลงเวลาก่อน เช่นเดียวกับผู้สจ.ในนามอิสระบางราย ขณะที่ผู้สมัครสจ.ของทีมพลังพิษณุโลก ไปลงเวลาหลัง 08.30 น.  ส่วนผู้สมัครนายกอบจ.พิษณุโลกนั้น มีผู้ไปลงเวลาก่อน 08.30 น. จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายณชพล  พลอาสา คณะก้าวหน้าพิษณุโลก 2.นายรัตนะ กาญจนรัตน์ ผู้สมัครอิสระ และ 3.นายเติมสิน แจ้งมีสุข  ผู้สมัครอิสระ ส่วนนายมนต์ชัย  วิวัฒนธนาฒย์ อดีตนายกอบจ.พิษณุโลกคนล่าสุด หัวหน้าทีมพลังพิษณุโลก ลงเวลาหลัง 08.30 น. ส่งผลให้ในส่วนของนายกอบจ. นั้น ผู้สมัคร 3 รายได้เข้าไปภายในก่อนเพื่อเตรียมตัวยื่นสมัคร และตามระเบียบ เมื่อมีผู้สมัครมาก่อนเวลา 08.30 น. จะต้องมีการจับสลาก เพื่อจัดลำดับผู้ที่จะลงสมัคร

โดยปลัดอบจ.พิษณุโลก ได้จับหมายเลขเพื่อให้ผู้สมัครนายกอบจ.จับสลาก ผลปรากฏ ผู้มีสิทธิ์ได้สมัครก่อน ประกอบด้วย ลำดับที่ 1. นายรัตนะ กาญจนรัตน์ ลำดับที่ 2.นายเติมสิน  แจ้งมีสุข และลำดับที่ 3.นายณชพล พลอาสา อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการตรวจหลักฐานการสมัคร ปรากฏว่าผู้มีสิทธิ์สมัครลำดับที่ 2 คือ นายเติมสิน แจ้งมีสุข เอกสารไม่ครบ ทำให้ไม่สามารถสมัครในวันนี้ได้ คณะกรรมการรับสมัคร จึงแจ้งให้ผู้สมัครทราบว่า ผู้สมัครลำดับถัดไป จะได้สิทธิในการลงสมัครในลำดับที่ 2 ซึ่งในขั้นตอนนี้ นายณชพล  พลอาสา ผู้สมัครนายกอบจ.จากคณะก้าวหน้า แสดงความไม่พอใจต่อกรรมการเลือกตั้ง เพราะต้องเลื่อนขึ้นมาสมัครในลำดับที่ 2 ซึ่งหากการรับสมัครเรียบร้อย ก็จะได้เบอร์ 2 ในการหาเสียง ขณะที่นายณชพล  ได้พยายามอธิบายกับกรรมการเลือกตั้งว่าไม่เป็นธรรมต่อตน เพราะนายณชพล จับได้หมายเลข 3 ก็น่าที่จะได้หมายเลข 3 ที่เป็นเบอร์ในการหาเสียงนายกอบจ.

สุดท้าย นางสมิหรา เหล็กพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้มาอธิบายและเปิดระเบียบว่าด้วยการรับสมัครนายกอบจ.พิษณุโลก ว่า ขั้นตอนในการรับสมัครนายกอบจ. ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเอกสาร ให้พร้อมสำหรับการยื่นในสมัคร และนำมายื่นใบสมัครตามขั้นตอน ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ตามระเบียบข้อ 94 ระบุไว้ เจ้าหน้าที่รับสมัครให้คืนเอกสารและค่าธรรมเนียมเพื่อให้ผู้สมัครรายนั้นนำมายื่นใหม่ ขั้นตอนนี้ยังไม่ได้เป็นการออกหมายเลข หมายเลขผู้สมใครจะได้ก็ต่อเมื่อ ได้จ่ายเงินค่าธรรมเนียมและออกใบรับสมัครเรียบร้อยแล้ว และหลังจากออกใบรับสมัครแล้ว กฎหมายก็บอกว่า ไม่สามารถถอนการสมัครได้ เพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ จึงเป็นขั้นตอนในการตรวจเอกสารเพียงเบื้องต้น ยังไม่ใช่หมายเลขของผู้สมัคร กรณีนี้ มีผู้สมัครมา 3 ราย มี 1 รายเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ทำการชี้แจงให้ผู้สมัครทั้ง 3 รายได้เข้าใจ และลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

โดยผู้สมัครนายกอบจ.พิษณุโลกตามลำดับ ได้แก่ ลำดับที่ 1 นายรัตนะ ลำดับที่ 2 นายณชพล  พลอาสา และหลังจากนั้น นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์ ( แชมป์เก่าอดีตนายกอบจ.พิษณุโลก ) หัวหน้าทีมพลังพิษณุโลกได้มาสมัครเป็นลำดับที่ 3 ซึ่งถ้าหากเอกสารครบถ้วนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับสมัคร ก็จะได้หมายเลขในการหาเสียงตามลำดับการสมัคร

มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์  หัวหน้าทีมพลังพิษณุโลก ผู้สมัครนายกอบจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า พวกเราชาวพลังพิษณุโลกมีความตั้งใจและพร้อมที่จะสู้สึกเลือกตั้งทุกคน ครั้งนี้ พลังพิษณุโลกส่งผู้สมัครสจ.ลงครบทุก 30 เขต  หาเสียงในด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ทั้งด้านกีฬา ศูนย์ฟิตเนส และการพัฒนาบึงราชนก ที่อบจ.เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาในการพัฒนาบึงราชนกให้เป็นสวนธารณะระดับเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน การสร้างอาชีพ และดูแลผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ที่เราดำเนินการมาอยู่แล้ว และจะเพิ่มความเข้มข้นเชิงนโยบายเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น

ณชพล พลอาสา

นายณชพล  พลอาสา คณะก้าวหน้า ผู้สมัครนายกอบจ.พิษณุโลกเปิดเผยว่า พวกเรามาสมัครเพื่อเลือกตั้งได้เตรียมความพร้อมมา 1 ปีเต็ม สำหรับการเตรียมทีมลงสมัครนายกอบจ.และส.อบจ. วันนี้มีสจ.มาลงสมัคร 23 เขต เนื่องจากบางรายติดภารกิจ คาดว่าลงเต็มที่ประมาณ 27 เขต ส่วนภาพรวมนโยบายใช้เทคโนโลยีนำการบริหาร ใช้ศิลปะกีฬานำการก่องเที่ยว และใช้การตลาดนำการเกษตร โดยจะครอบคลุมทั้ง 11 ด้านความเดือดร้อนของจังหวัดพิษณุโลก

………………………………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น