แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวจากปตท.นำไปแจกประชาชนในพื้นที่ชายแดน

เมื่อเวลา 09.00 น. ของ วันที่ 12พฤศจิกายน  2563 ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่  3 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 3,000  ผืน จากนายนพดล ชินบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รวมเป็นเงิน 750,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่  17 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากในปีนี้คาดว่าในพื้นที่ภาคเหนือ จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าทุกปี 

พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3  กล่าวว่า ในแต่ละปีในพื้นที่ภาคเหนือจะมีสภาพอากาศหนาวเย็นมาก เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบสูงเป็นส่วนใหญ่ อุณหภูมิไม่ถึง 10 องศา  และมีชาวบ้านที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะพื้นที่ติดกับชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขา ที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่  3 ได้นำผ้ากันหนาว และเครื่องนุ่งห่มไปช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ได้หลังจากได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวจะให้ทหารตามหน่วยที่ขึ้นตรง นำไปช่วยเหลือประชาชนต่อไป

/////

แสดงความคิดเห็น