อบจ.พิษณุโลกนำรถรถแบคโฮว์ช่วยขุดล่องน้ำมายังสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้า ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม


วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำรถแบคโฮว์คอยาวพร้อมคนขับเข้าดำเนินการขุดล่องน้ำบริเวณริมแม่น้ำน่านซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหางไหล หมู่ที่ 4 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ว่ามีประชาชนหมู่ที่ 1,3 , 4 ตำบลมะต้อง ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านหางไหล หมู่ที่ 4 ไม่สามารถสูบน้ำเพื่อนำไปใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และการเกษตรได้ เนื่องจากน้ำในแม่น้ำน่านลดลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องขุดล่องน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านไหลมาถึงบริเวณท่อดูดน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าได้ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินการดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการขุดล่องน้ำขนาดกว้างเฉลี่ย 50 เมตร ความยาว 70 เมตร เพื่อเร่งดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวให้แก่ประชาชนต่อไป.
———————————————-

แสดงความคิดเห็น