นายกอบจ.เยี่ยมให้กำลังใจจนท.ด่านคัดกรองโควิดอ.พรหมพิราม

วันที่ 27 มกราคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 ในเขตอำเภอพรหมพิราม ด้วยความเสียสละ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน

แสดงความคิดเห็น