มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานสัมพันธ์วันตรุษจีน เยาวชนไทย-จีน ประจำปี 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ภายใต้การสนับสนุนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กวางสี ได้จัดกิจกรรม “งานสัมพันธ์วันตรุษจีน เยาวชนไทย-จีน ประจำปี 2564” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน และเพื่อดำเนินการบันทึกเทปเพื่อออกอากาศผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในคืนวันตรุษจีน และถือเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วย

 

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การแสดงร้องเพลงตรุษจีนปีวัวมหามงคล ระบำสี่ภาค ระบำนางฟ้า การแสดงศิลปะการต่อสู้จีน ระบำพัดจีน  การแสดงชุด “จีนไทยใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” การสาธิตวิธีการห่อเกี๊ยวจีน การตัดกระดาษจีน การทำโคมจีน การทำกระทง และการตำส้มตำ เป็นต้น ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

//////////

แสดงความคิดเห็น