หน่วยดับไฟป่าอบรมวิธีดับไฟให้ทหาร มทบ.39 พร้อมสนับสนุนทุกสถานการณ์

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 พล.ต.นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมกำลังพลผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าไปสนับสนุนหน่วยงาน ในการดับไฟป่า หากมีการร้องขอความช่วยเหลือ  โดยมีชุดเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก เป็นวิทยากรให้ความรู้ขั้นตอนต่างๆ ในการสกัดกั้นและการดับไฟป่าอย่างถูกวิธี และปลอดภัย เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว  ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า ได้มีการสาธิตวิธีการดับไฟป่า ความรู้เบื้องต้นในการดับไฟป่า และขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า ให้ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ตลอดทั้งการป้องกันตนเองขณะเข้าพื้นที่ที่เกิดไฟป่า เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังพล มทบ.39 ได้ทำการฝึกฝนปฏิบัติหน้าที่ในการดับไฟป่า และการใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

โดยที่ผ่าน เกิดฝุ่นละอองขนาดจิ๋วหรือ PM 2.5 ในอากาศของจังหวัดพิษณุโลก จาก air4thai สถานีตรวจอากาศ บริเวณสวนชมน่าน อ.เมืองพิษณุโลก กรมควบคุมมลพิษ พบว่ายังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ตรวจพบค่าระหว่าง 21-91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( มคก./ลบ.ม. ) พบเกินมาตรฐานสำหรับจังหวัดพิษณุโลก PM 2.5 พุ่งสูงมากที่สุดในเขตภาคเหนือวัดได้ 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และเป็นครั้งที่ 3 ที่มาถึงสีแดง พุ่งไปถึง 94 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียม ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบจุดความร้อนจำนวน 32 จุด ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน และพื้นที่เกษตร  จุดความร้อนโดยมากในเขตอำเภอวังทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง อำเภอนครไทย ขณะที่พบจุดความร้อนส่วนใหญ่ในพื้นที่การเกษตร 184 จุด ป่าสงวน 168 จุด ป่าอนุรักษ์ 122 จุด เขต สปก. 34 จุดในขณะที่การลักลอบเผาป่า  ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกอย่างต่อเนื่อง ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีชาวบ้านลักลอบเผาป่าเป็นบริเวณกว้าง จนทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พล.1 (วังทอง) ทีมสกุโณทยาน ร่วมกับ นำกำลังมาร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติแควน้อย ต้องขึ้นไปช่วยกันดับไฟนานกว่า 4 ชั่วโมง พร้อมกับทำแนวกันไฟไว้ สาเหตุเนื่องชาวบ้านในพื้นที่เผาป่าเพื่อหาของป่า

 

แสดงความคิดเห็น