อบต.วังนกแอ่นเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยพิการไร้ญาติ ผู้นำชุมชนเพื่อนบ้านช่วยผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น โดย นายชัยยนต์ มาไชยนาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับ ผู้ใหญ่กาหลง แก้วสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลวังนกแอ่น ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบสิ่งของและอาหารเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป้วยติดเตียงและผู้ยากไร้ นางละวน วงศ์กะโซ่ ชาวบ้าน บ้านแก่งจูงนาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยไม่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานราชการ ซึ่งนางละวน เป็นผู้ป่วยพิการ อาศัยอยู่เพียงลำพังไม่มีผู้ดูแลและมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สมาชิกสภา อสม.และ เพื่อนบ้านละแวกนั้น ผลัดเปลี่ยนกันช่วยดูแลหาอาหารให้ทาน

แสดงความคิดเห็น