มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ให้แก่ผู้ป่วยโรคพากินสัน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ(ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอบางระกำ ร่วมพิธีรับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานแก่ผู้ป่วยโรคพากินสัน ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย “ตามโครงการไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นางเกษราภรณ์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองนายกเหล่ากาชาด นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอ ทุกอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมพิธี 

ทั้งนี้ นายอำเภอบางระกำ ได้นำส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้แก่ผู้ป่วยโรคพากินสันในพื้นที่ด้วยตนเอง ในวันเดียวกันทันที จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย
1)นายสิงขรณ์ ศรีทัดแอ 279 หมู่ที่ 15 ตำบลบางระกำ
2)นายหริ่ง ทับทิมทอง 86 หมู่ที่ 5 ตำบลบางระกำ
3)นายรวม บุตรเพชร 1/1 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมแสงสงคราม
4)นางสวรรค์ จันทขาว 266 หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมพัฒนา
โดยมีนายอนุ เสาวกุล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพสต ผู้ใหญ่บ้านและ อสม นำลงพื้นที่ส่งมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้แก่ผู้ป่วย ทั้ง 4 รายเรียบร้อยในวันดังกล่าวแล้ว 

แสดงความคิดเห็น