เสนาธิการทหารบกตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารรอบ2

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64 พลเอก วรเกียรติ  รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2564 (แบบเฉพาะกลุ่ม) รอบที่ 2 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้เสนาธิการทหารบก ยังได้พบปะผู้ปกครองและให้กำลังใจกับน้องๆ ที่มาเข้ารับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ทั้งนี้ตามที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประกาศและแจ้งประชาสัมพันธ์ในระเบียบการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 แบบเฉพาะกลุ่ม โดยกำหนดวันรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 การสอบรอบแรก (สอบภาควิชาการ) ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 และ สอบรอบที่ 2 ระหว่าง วันที่  13 มีนาคม 2564 – วันที่15 มีนาคม 2564 ในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกฯ รอบที่ 2 (แบบเฉพาะกลุ่ม) พลเอก วรเกียรติ  รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก กล่าวว่า ได้มาดูในส่วนของกองทัพภาคที่ 3  เป็นการสอบรอบที่ 2  ในเรื่องการสอบสัมภาษณ์ การตอบคำถามและตรวร่างกาย ซึ่งพยายามอำนวยความสะดวกให้เด็กที่อยู่ในต่างจังหวัดได้รับความสะดวก ขณะเดียวกันให้ความยุติธรรม เพราะว่าคณะกรรมการที่มาสอบสัมภาษณ์มาจากองทัพภาคที่ 1 ชุดเดียวกันทั้งหมด เท่าที่ดูในวันนี้ ทางกองทัพภาคที่ 3  กองทัพภาคที่ 1 รวมทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมกล้าฯเตรียมการดำเนินการด้วยความเรียบร้อย  คิดว่าทางผู้ปกครองและเยาวชนที่มาสอบ ได้รับความสะดวกสบาย เราจะพยายามทำทุกอย่างให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก  ที่จะให้โอกาสเด็กในส่วนภูมิภาค และเด็กในพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารเสนาธิการทหารบก กล่าวอีกว่า เท่าที่รับฟังทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีข้อขัดข้องอะไรเลย ส่วนมาตรการของการระบาดโควิด19  ได้ดำเนินการตามมาตรการของ ศบค. มีการคัดกรองอย่างดี

แสดงความคิดเห็น